Jdi na obsah Jdi na menu
 


BMUE - soutěžní ohňostroje na přehradě

Kulturní a zábavné programy v oblasti Brněnské přehrady s návaznými soutěžními ohňostrojnými představeními vždy ve 22:30 hodin se uskuteční ve dnech 23., 27., 30. května a 3. června 2009.
V uvedených dnech bude asi od 18:30 hodin  postupně posilován provoz na linkách 1, 3, 11, 30 a 50 do oblasti Bystrce (linka 11 bude v uvedených dnech ve večerních hodinách mimořádně v provozu). Rovněž budou zavedeny mimořádné posilové tramvajové linky P1 (Hlavní nádraží - Pisárky - Bystrc, Přístaviště) a P11 (Česká - Veveří - Bystrc, Přístaviště). Dále bude prodloužen provoz denních linek 1, 3, 4, 8, 11, 25, 26, 30 a 50 přibližně do 0:10 - 0:30 hodin (v tomto čase pojedou poslední posilové spoje z oblasti Bystrce). Mimořádné posilové spoje budou rovněž zajištěny na regionálních autobusových linkách - zejména na linkách 302 a 303 před zahájením a po ukončení ohňostroje. 
 posílení linky 302
 posílení linky 303
 informace o regionální dopravě IDS JMK
V provozu bude opět také speciální bezplatná linka Olympia-busů v trase Modřice, Olympia - Bystrc, ZOO.
 jízdní řád Olympia-busů
Po vyčerpání kapacity posilových spojů prodloužených denních linek (přibližně od 0:15 hodin) následně zajistí přepravu cestujících z Bystrce do centra autobusy řazené ze zastávky Přístaviště jako posilové spoje nočních linek 89, 92, 93 a 98.
Navíc bude zajištěn rozjezd nočních autobusových linek od zastávky Hlavní nádraží v čase 0:30 hod. (pouze odjezd) i v nocích 27./28.5., a 3./4.6.
 Vzhledem k možným změnám v obězích vozidel také na ostatních pravidelných tramvajových linkách mohou být ve večerních hodinách změněny garantované odjezdy nízkopodlažních tramvají.

V oblasti Bystrce dojde k několika změnám v dopravě:

  • Vzhledem k posílení dopravy jedou všechny spoje linek 3 a 11 po 19. hodině až do smyčky Ečerova, zastávky ve smyčkách Komín a Rakovecká nejsou obsluhovány (do smyčky Rakovecká zajíždějí pouze pro výstup některé posilové spoje)
  • Z důvodu přípravy dostatečné přepravní kapacity tramvajových vozů je v době od 22:15 hodin vyloučen provoz tramvají v úseku Ečerova - Přístaviště ve směru do centra. Zastávky Ečerova, Ondrouškova, Kubíčkova a Rakovecká směr centrum nejsou obsluhovány, nástup do tramvají směr centrum je umožněn pouze v zastávkách Přístaviště a Zoologická zahrada. V uvedené době použijte noční autobusové linky 92 a 98 (pozor - linka 98 jede od 22:20 do 23:40 hod. ve směru do centra odklonem - viz dále). Ve směru z centra na Ečerovu je provoz tramvají zachován.
    Poslední odjezdy tramvají dle jízdního řádu ze smyčky Ečerova před zahájením výluky:
    Linka 1: 22:01, 22:11 h.   Linka 3: 21:54, 22:04 h.  Linka 11: 21:49, 21:59 h. 
  • V době od 22:20 do 23:40 je z důvodu uzavírky komunikací v oblasti Přístaviště noční linka 98 ve směru k hlavnímu nádraží od zastávky Ondrouškova odkloněna ul. Odbojářskou (vynechá zastávky Kubíčkova, Rakovecká, Přístaviště a Zoo, náhradou zastaví na zastávkách Wollmannova, Laštůvkova, Vondrákova a Náměstí 28.dubna).
  • V době od 22:50 do 24:00 hodin je pro veškerou silniční dopravu uzavřen kolejový přejezd u zastávky Kamenolom. Na spojích trolejbusové linky 30 projíždějící touto oblastí jsou nasazeny autobusy, které jedou v úseku Lísky - Náměstí 28.dubna oběma směry odklonem ul. Kníničskou (průběžné spoje vynechají zastávky Podlesí a Kamenolom). Po ukončení ohňostroje budou od zastávky Podlesí (přestup z tramvají od Bystrce) řazeny posilové spoje linek 30 a 36 ve směrech Žabovřesky, Královo Pole a Česká. 
  • V době od 23:00 do 0:30 hodin je zrušena vzájemná přestupní návaznost mezi autobusy linek 89, 92, 93 a 98 na zastávce Svratecká ve směru k hlavnímu nádraží.

Uzavírka ul. Troubské v Bosonohách

V důsledku pokračování rekonstrukce kanalizace a komunikací v Bosonohách a související uzavírky ulice Troubské je od úterý 26. května 2009 na dobu asi jednoho měsíce změněna organizace autobusových linek IDS JMK:

Regionální linky 401 a 402 se vrací na svoji původní trasu ze Starého Lískovce, Kyjevské přes Jemelkovu do Bosonoh a na Veselku (ruší se odklon uvedených linek přes Ostopovice) s tím, že linka 401 je z důvodu výstavby kruhového objezdu a uzavírky části ulice Jihlavské v Troubsku vedena v úseku Troubsko, Veselka - Popůvky, Vintrovna po trase linky 402 přes zastávky Troubsko, obecní úřad a Popůvky, náves.
• Zároveň se v daném termínu mění jízdní řády linek 403, 404 a 410.
Přestup mezi tramvajovými linkami 5, 7, 8, 10 a linkami 401 a 402 je od 26.5. možný opět v zastávce Dunajská (v opačném směru v zastávce Starý Lískovec, smyčka)!

• Linky 69 a 96 jsou nadále stejně jako v předchozích etapách od zastávky Skalní odkloněny na Bosonožské náměstí, kde je v blízkosti kaple přeložena konečná zastávka Bosonohy, u křižovatky ulice Pražská a Bosonožského náměstí je zřízena obousměrná zastávka Pražská. Linky 69 a 96 zcela vynechávají zastávku Hoštická.

Bližší informace a jízdní řády uvedených regionálních linek najdete na www.idsjmk.cz.


Uzavírka ulice Husovy - úprava organizace dopravy

Od soboty 28. června 2008 po dobu 14 měsíců (do konce letních prázdnin 2009) je vyloučen provoz MHD v ulici Husově, přičemž je prováděna kompletní rekonstrukce všech inženýrských sítí, kolejí i komunikací a chodníků. Na základě vyhodnocení průzkumů, měření, připomínek a námětů cestujících za počáteční období trvání výluky MHD došlo od 1. září 2008 k rozšíření stávající výlukové organizace dopravy:
• linka 2 je v exponovaných dobách pracovních dnů posílena zařazením posilových spojů v úseku Hlavní nádraží - Ústřední hřbitov, smyčka;
• linka 5 jede nadále v trase Štefánikova čtvrť - Moravské náměstí - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Hybešova - Poříčí - Starý Lískovec, avšak část spojů je vedena pouze v úseku Štefánikova čtvrť - Hlavní nádraží, příp. Nové sady;
• linka 6 jede beze změny v polookružní trase Královo Pole, nádraží - Moravské náměstí - Náměstí Svobody - Hlavní nádraží - Malinovského náměstí - Moravské náměstí - Královo Pole, nádraží;
• linka 7 je prodloužena na trasu Šilingrovo náměstí (úvraťové zakončení) - Mendlovo náměstí - Poříčí - Švermova - Starý Lískovec, kde kapacitně nahradí část spojů linky 5;
• linka 10 ve špičkách pracovních dnů posiluje linku 8 prodloužením spojů na trasu Stránská skála - Hlavní nádraží - Nové sady - Vsetínská - Starý Lískovec;
linka 12 beze změny Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí (ve směru do Komárova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) - Hlavní nádraží - Zvonařka - Komárov;
• linka 13 beze změny Technologický Park - Česká - Malinovského náměstí (ve směru do Juliánova)/ Náměstí Svobody (ve směru do Králova Pole) - Hlavní nádraží - Juliánov.

Nadále je v provozu náhradní linka x5 obsluhovaná trolejbusy na trase Mendlovo náměstí - Úvoz - Komenského náměstí, která zajišťuje přímé spojení z Mendlova náměstí do uzlu Česká, případně na Žerotínovo náměstí a oblast při ulici Veveří.
Provoz nočních autobusových linek pokračuje beze změn oproti stavu od 28.6.2008: linky 92, 93, 95 a 99 ve směru do Bystrce, na Kolejní, Kamenný vrch a do Komína mají přeloženu zastávku Hlavní nádraží do smyčky trolejbusů a ve směru na Českou jedou ulicí Rooseveltovou. V opačném směru od České a Komenského náměstí jedou tyto linky k Hlavnímu nádraží také ulicí Rooseveltovou a obsluhují svoje zastávky na 2. a 4. koleji. Linka 97 jede mezi zastávkami Hlavní nádraží a Nemocnice u sv. Anny obousměrným odklonem přes zastávku Hybešova a ulicemi Leitnerova a Anenská. Výše uvedené noční linky tak vynechávají zastávku Šilingrovo náměstí.